Vergi affı için bekleyen vatandaşlar dikkat! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte vergi borçlarının yapılandırması hakkında detaylara yer verilmişti. Dün Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamın genişlemesi konusuna da değinildiği öğrenildi. 

VERGİ BORÇLARININ SİLİNMESİNDE KAPSAM GENİŞLİYOR!

Ayda 415 TL ödeme ile Halkbank 10 bin TL ihtiyaç kredisi anında cebinizde! Ayda 415 TL ödeme ile Halkbank 10 bin TL ihtiyaç kredisi anında cebinizde!

Konu hakkında geçtiğimiz sene yapılan açıklama ile birlikte 2 bin TL altı olan borçların silineceği, diğer borçların ise yapılandırmaya tabii tutulacağı ifade edilmişti. Bu konuya dair detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülürken silinecek olan borçlar ve yapılandırma hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vergi daireleri , gümrük müdürlükleri SGK, belediyeler, il özel idareleri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklif ile vatandaş ve şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenleme ile tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı sunuyoruz. Davalı vergi ve prim borçları da bu kapsamda olacak. Bilindiği gibi KYK borçlarının endfekse bağlı artışına son verdik. Ne kadar kredi aldılarda o kadarını geri verecek. Bu düzenleme ile endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılacak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Yapılandırma teklifinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. İcralık borcu olan vatandaşlara da müjde. 2 bnin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Vergi dairelerinde 2 bin lirayı aşmayan borçları olan vatandaşlar için hayata geçiriyoruz. 1 defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık 2022 'den önceki 2 bin liralık borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz" şeklinde ifadelere yer verdi. 

AÇIKLAMA GELDİ! 

Mart ayının ortasında başlaması beklenen başvurular ile birlikte vergi borçlarından muaf tutulacak ve borçları yapılandırılacak olan kişiler belirlenecekken bir diğer yandan bu kapsam hakkında detaylı bilgi de verildi. Yapılan açıklama doğrultusunda "Yapılandırmaya konu alacaklar; esas itibarıyla 31/12/2022 tarihi dikkate alınarak belirlenmiş ve vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar kapsama alınmıştır. Ayrıca, bu idarelerin 6183 sayılı Amme Alacaklanııın Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık gibi alacaklan Kanun kapsamındadır" şeklinde kapsamın hangi alanlarda genişlemeye başladığı da öğrenilmiş oldu.