Süt Parası (Emzirme Ödeneği) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Süt parası başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılır. Süt parası annelere devlet tarafından verilen yardım desteklerinden birisidir.

Ekonomi 09.10.2021 - 13:43 09.10.2021 - 17:39 Göksel Sarı

Süt parası başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılır. Süt parası annelere devlet tarafından verilen yardım desteklerinden birisidir. 2015 yılından bu yana şartları taşıyan ailelere verilmektedir. Anne adaylarının doğumu gerçekleştikten hemen sonra doğum raporunun sisteme düşmesi ile birlikte anne adayları süt parası desteğinden yararlanmak için başvuru da bulunabilme hakkını kazanır.

Başvurular, süt parası için başvuracak kişilerin bulunduğu ikamet ettiği il veya ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılır. Süt parası (emzirme ödeneği) başvurusunu aileler bizzat kendileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek yapabilirler. Bizzat yapılan başvuruda gerekli olan evraklar kimlik ve doğum belgesidir. Başvuru sonucu 15 gün içerisinde belli olur. Aynı zamanda E-devlet üzerinden de başvuru yapılarak gerekli evraklar SGK müdürlüğüne posta veya elden teslim edilebilir.

Daha önce emzirme ödeneği için hak kazanan sigortalı anne ve baba adaylarının ödeneklerini alabilmesi için SGK’ye talep dilekçesi verme şartı aranıyordu fakat yeni düzenleme ile bu şart ortadan kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği için başvurmak isteyen anne ve baba adayları E-devlet üzerinden otomatik sistem üzerinden sorgulatabilirler.

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

Emzirme ödeneğinden faydalanabilecek kişiler :  Anne ve baba adaylarından en az biri SSK ve BAĞ-KUR sigorta kollarına bağlı olmalıdır. Bu yüzden doğum sonrasında sigortalı kadına emzirme ödeneği ödenir. Eğer anne adayı herhangi bir sigorta koluna bağlı değilse emzirme ödeneği sigortası olan baba adayına ödenir. Kendi adına ve hesabına çalışan (4b’li) ve hizmet akdine tabi çalışan (4A’lı) sigortalıların yararlandığı ödeme çeşididir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu görevlileri bu ödenekten yararlanamazlar. Emzirme ödeneğinden yararlanamama sebepleri bu kişilere kendi kurumlarınca bu alanda ödeme yapılmasıdır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Emzirme ödeneği başvurusu şartları arasında yer alan maddeler :

·Doğumun canlı gerçekleşmesi ve doğan çocuğun hayatta olması gerekir.

·Anne veya baba adayının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve Türkiye sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyruklu kişiler süt parası başvurusunda bulunamaz.

·Bebeğin doğumundan itibaren 15 gün içerisinde süt parası başvurusunun gerçekleşmesi gerekir. Eğer 15 günlük başvuru sürecini geçerse başvurular geçersiz sayılır ve kişiler süt parası alma hakkını kaybeder.

·Babalar üzerinden süt parası alınabilmesi için anne ve babanın rsmi nikahının olması gerekir. Eğer resmi nikahları yoksa anne, baba üzerinden süt parası hakkından yararlanamaz.

·Sigortalıların süt parasından yararlanabilmesi için çocukların 2015 tarihinden sonra doğmuş olması gerekir.

·Çocuğun 5 yaşını tamamlamamış olması gerekir. 5 yaşından büyük çocuklar için emzirme ödeneği ödenmez.

·Süt parası ödemeleri yalnızca annelere yapılır.

·Doğum yapan anne adayının sigortasının olmaması halinde sigortalı eşine emzirme ödeneği verilebilmesi için; doğumdan önceki bir yıl içinde 120 gün kısa vadeli prime ilişkin 4a’lı çalışan sigortalılar bildirmiş olmalı, 4b’li sigortalıların ise prime dair hiçbir borcu bulunmamalıdır.

·Emzirme ödeneği almaya hak kazanan sigortalıların, sigortası sona ererse sigortalarının sona erdiği günden itibaren 300 gün içinde çocukları doğarsa, emzirme ödeneği alan anne ve baba adayları çocuğun doğduğu tarihten itibaren 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemiş olmaları gerekir

Başvuru İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Emzirme ödeneği başvurusu için gereken evraklarşunlardır :

·Annenin kimlik belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi

·Babanın kimlik belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi

·Yeni doğan çocuğun kimlik belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi

·Yeni doğan çocuklara ait resmi doğum belgesi

Başvuru Formu Doldurulmalı Mı?

Emzirme ödeneği başvuru formu diğer ismiyle talep dilekçesi doldurulması şartı artık aranmıyor. Başvuru aşamasında gerekli evrakalar anne, baba ve bebeğin kimlik kartları ve bebeğin doğum belgesi. Ön başvuru ve emzirme ödeneği için talep durumunun oluşması için E-devlet üzerinden online olarak talep başvurusunda bulunulur.

Emzirme Ödeneği Başvurusu Nereye Yapılır?

Emzirme ödeneği başvurusu yapılacak yerler: SGK ve E-devlet. Evrakların hazırlanmasının sonrasında, kişilerin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne evrakları ile birlikte bizzat başvuru yapılabilir. Aynı zamanda E-devlet ve SGK’nin resmi sitelerini de kullanarak başvurularını sistem üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilir.  E-devlet ve SGK üzerinden yapılan online işlemlerde evrakların teslimi SGK müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim edilir. Başvuru sürecinin ve talebin hızlı bir şekilde ilerlemesi için evraklarım teslimi olabildiğince kısa sürede gerçekleştirilmesi gerekir.

Emzirme Ödeneği 2021 tutarı ne kadardır?

Emzirme ödeneği 2021 tutarı yapılan 30 TL zam ile birlikte bu tutar 232 TL’ye yükselmiştir. Emzirme ödeneğinin miktarı her sene SGK tarafından belirlenir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının onayı ile birlikte yürürlüğe girmektedir.

Ödenekten Ne Kadar Süre Yararlanılabilir?

Emzirme ödeneğinden yararlanabilme süresi maksimum 5 yıldır. Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için bebeğin doğduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Ödeneği alma işlemi onaylandıktan sonra çocuk 5’inci yaşını doldurana kadar emzirme ödeneğinden yararlanılabilir. Anne ve baba devlet tarafından verilen emzirme ödeneği çocuk 5 yaşına bastığı gün ise ödenek son bulur.

Emzirme Ödeneği Kesilebilir Mi?

Emzirme ödeneğinin kesilebilmesi durumu : Sigorta şartı ve genel şartların da sağlanmasıyla birlikte SGK tarafından onaylanan emzirme ödeneğinin sonradan kesilmesi gibi bir durum olamaz. Ödeneği almak için öncesinde şartları yerine getirmek yeterlidir. Emzirme ödeneği alınmaya başladıktan sonra emzirme ödeneği alan annenin veya babanın sigortasının kesilmesi durumunda ödenek kesintiye uğramaz ve iptal olmaz.

Ödenek Kaç Defa Alınabilir?

Emzirme ödeneği alma sınırı bir kereliktir. İlk çocuğu için emzirmek ödeneğinden yararlanan kişiler sigorta şartını taşısa da ikinci kez emzirme ödeneğinden yararlanamazlar.

İşsizlik Ödeneği Alınırsa Emzirme Ödeneği Kesilir Mi?

Emzirme ödeneği alan anne veya babanın işinden istemsizce ya da elinden olmayan sebeplerden dolayı çıkarılmasıyla devlet tarafından işsiz kişinin zararını bir miktar da olsa karşılamak için verilen işsizlik ödeneğini alması emzirme ödeneğini olumlu veya olumsuz etkilemez. Aynı zamanda işsizlik ödeneği alan bir kişi emzirme ödeneği için başvuru da bulunabilir. Her iki ödenekte birbirlerine engel oluşturmazlar.

Ödemeler Hangi Bankaya Yatırılır?

Ödemenin yatırıldığı bankalar: PTT ve Ziraat Bankasıdır. Bebeğin doğumunun sisteme girmesi ve başvuru sürecinin tamamlamasıyla birlikte alınan ödemeler PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenir. Eğer süt parası alan annenin Ziraat Bankası’nda hesabı bulunuyorsa süt parası ilk olarak bu hesaba ödenir. Fakat annenin Ziraat Bankası’nda hesabı bulunmuyorsa ödeme annenin isim ve soyadı ile annenin bulunduğu ikametgah adresindeki en yakın PTT şubesine yatırılır.

Prim Borcu Olan Kişiler Emzirme Ödeneği Alabilir Mi?

Prim borcu bulunan kişileremzirme ödeneği alamaz.  Emzirme ödeneğinden yararlanmak isteyen kişiler Genel Sağlık Sigortası primi de dahil olmak üzere prime dair her türlü borcunu ödemesi zorunludur.

Emzirme Ödeneğine Hak Kazanıp Sigortası Bitenler Ödenekten Faydalanabilir mi?

Ödenekten alırken sigortası bitenler ödenekten faydalanabilmesi için sigortasının bittiği tarihten itibaren 300 gün içinde bebekleri doğarsa doğumdan önceki 15 ay içinde en az 120 günün primini ödemiş olması şartı ile emzirme ödeneğinden yararlanabilecek.