Bugün, yani 2 Ekim 2022 tarihli T.C. Resmi Gazete kararı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamış olduğu bir karar dikkat çekti.

Gelen yeni karar kapsamında vatandaşların bankalardan kullandığı kredilerdeki faiz destekleri artırıldı. "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlığı ile yayımlanmış olan ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren karar şu şekilde;

0-2 yaş aralığında çocuğu olanlar dikkat! Bakanlık 400 TL ödeme yapacak! 0-2 yaş aralığında çocuğu olanlar dikkat! Bakanlık 400 TL ödeme yapacak!

"Ekli '6306 Sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." 

karar-belge

"Madde 1- 8/10/2021 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan '2.000.00 TL'yi' ibaresi '3.000.000 TL'yi' şeklinde değiştirilmiştir."

"Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3- Bu karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür. "

Bu bağlamda verilen destekler şu şekilde güncellenmiş oldu;

Güçlendirme Kredisi

 • Faiz Desteği Oranı: 600 Baz Puan
 • Azami Anapara Ödemesiz Dönem: 2 Yıl
 • Vade: 10 Yıl
 • Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 240 Bin TL

Konut Yapım Kredisi

 • Faiz Desteği Oranı: 600 Baz Puan
 • Azami Anapara Ödemesiz Dönem: 2 Yıl
 • Vade: 10 Yıl
 • Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 600 Bin TL

Konut Edinme Kredisi

 • Faiz Desteği Oranı: 600 Baz Puan
 • Azami Anapara Ödemesiz Dönem: 1 Yıl
 • Vade: 10 Yıl
 • Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 600 Bin TL

İşyeri Yapım Kredisi

 • Faiz Desteği Oranı: 450 Baz Puan
 • Azami Anapara Ödemesiz Dönem: 2 Yıl
 • Vade: 7 Yıl
 • Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 600 Bin TL

İşyeri Edinme Kredisi

 • Faiz Desteği Oranı: 450 Baz Puan
 • Azami Anapara Ödemesiz Dönem: 1 Yıl
 • Vade: 7 Yıl
 • Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 250 Bin TL

karar-tablo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugün itibarıyla yürürlüğe giren karar kapsamında pek çok kişiyi ilgilendiren karar açıklanmış oldu. Günlük kararların alınarak yayımlandığı Resmi Gazete kapsamında duyurulmuş olan karar sonrası bankalardan yeni açıklamalar bekleniyor.