İş arayan ancak özel sektörde çalışmak istemeyen, devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. 

Bugünün Resmi Gazete'sinde alınmış olan karrar ile T.C. Adalet Bakanlığı bünyesinde 500 kamu personel alımı yapılmasına karar verildi.

Sosyal medya yasası TBMM tarafından onaylandı! Dezenformasyon yasası 29 madde nedir, içeriği ne? Sosyal medya yasası TBMM tarafından onaylandı! Dezenformasyon yasası 29 madde nedir, içeriği ne?

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONEL ALIM ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
  • Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranmaktadır. 

KAMU PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHLERİ

Adalet Bakanlığı bünyesinnde yayınlanmış olan ilanın başvuru tarihleri ise Resmi Gazete'de belirtildi. Yayımlanmış olan ilan metnine göre başvuru süreci 10 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Kasım 2022'de son bulacak.

ALIMLAR HANGİ KADROLARDAN YAPILACAK?

Bakanlık tarafından yayımlanmış olan Resmi Gazete ilanı kapsamında toplamda 500 vatandaşın istihdam edilmesine karar verilirken gelen bilgiler kapsamında alımların "İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı" kadrolarında olmasına karar verildi.

Alım ilanına ilişkin daha detaylı bilgilere ulaşmak isteyen kişiler BU BAĞLANTIDAN ilan metnine ulaşabilir.