Mama ve Bez Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları 2021

Finans 03.10.2021 - 09:00 03.10.2021 - 09:00 Göksel Sarı

Mama ve bez yardımı başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Vakıf ve Sosyal Güvenlik Kurumları’na yapılmakla birlikte burada bulunan muhtarlıklara müracaatta bulunulabilir.Devlet kapsamında verilen destekler içerisinde değerlendirilen bu imkan ile kişiler yeni doğun yaptıktan sonra bu fırsattan yararlanır. Bu imkan için başvuru yapacak kişilerin belirli evrakları temin etmesi istenir. Bu evraklar şu şekilde sıralanır:

1)    Bebeğe ait şahsi kimlik kartı,

2)    Gelir durumunu gösterir belge,

3)    Anne ve babaya ait nüfus cüzdanı istenir.

Mama ve bez yardımı için evrakların temini ile birlikte kişilerden başvuru formunu da eksiksiz bir biçimde doldurmaları talep edilir. Bu form özel olup şahsi bilgileri içerir. Başvurusu sürecinde, başvuru yapan kişilerin ilk onay süreci bu form ile yapılır.

Mama ve Bez Yardımı Şartları Nelerdir?

Mama ve bez yardımının sağlanması için gerekli şartlar şu şekilde sıralanır:

1)    Yardımın sağlanacağı bebeğin canlı bir şekilde doğumunun gerçekleşmesi,

2)    Anne ve baba adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalar şartının bulunması,

3)    Anne ve baba adaylarının mavi kart sahibi olmaları,

4)    Bebeğe ait bilgilerin kayıtlı olduğu nüfus cüzdanının bulundurulması, gelir başına düşen hane içi oranı asgari ücretin 1/3’ünü karşılar nitelikte olması,

5)    Anne ve baba adaylarının üzerinde bulunan bir mülkün olmaması şartı aranır.

6)    Bu şartların sağlanmasının ardından ilgili başvuru formu doldurulmalı ve gerekli evraklar ile birlikte destek talebi oluşturulmalıdır.

Mama ve Bez Yardımı İçin Nereye Başvurulur?

Mama ve bez yardımı için başvurulan yerler şu şekildedir:

1)    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

2)    Sosyal Güvenlik Kurumu,

3)    Muhtarlık,

4)    Kaymakamlık,

5)    Bakanlığa ait olan vakıflar ilgili yerlerdir.

Mama ve bez yardımı için başvuru sürecinin tamamlanması için bu yerlere evraklar ile birlikte gidilerek ilgili makamlara istek bildirilmelidir. Belirtilen evraklar kapsamında kişilerin başvuru süreci başlatılır. İhtiyaç sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen şartlar tamamlanmalıdır. Bu şartlar şu şekilde sıralanır:

1)    Başvuru da bulunacak olan erkek çalışanların eşleri doğum yapmış olmaları gerekir.

2)    SGK kapsamında çalışan olarak başvuru yapılmalıdır.

3)    Anne adaylarının doğumdan önceki 1 yıl kapsamında toplam 120 gün olarak sigortalarına ait primlerini ödemiş olması gerekir.

4)    SGK kapsamında yer alan primler bebeğin doğum tarihinden önce olan günlerin toplam sayısı 120 günü tamamlamış olması gerekir.

5)    Eş adaylarının çalışmıyor olma şartını sağlaması gerekir.

6)    Canlı bir şekilde doğum yapmaları gerekir.

7)    Baba adaylarının herhangi bir yerde çalışıp çalışmaması başvuru için herhangi bir sorun oluşturmaz.

Mama ve Bez Yardımı Kimlere Ödenir?

Mama ve bez yardımı ödenen kişiler kapsamında yeni doğum yapan ve ihtiyaç sahibi aileler yer alır. Başvuru sürecinde onayların olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesi kodgebkredisi.com sitesi üzerinden ilan edilir. Verilen destek fiyatları kapsamında ortalama olarak ücretler şu şekilde sıralanır:

1)    Mama ve bez yardımı tutar olarak toplam 2 yıl boyunca kişilere verilir.

2)    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurusu onaylanan kişilere destek tutarı 150 TL olarak sağlanır.

3)    Çocuk sahibi olan başvuru sahiplerinin kişi başı gelir tutraı hespalnır. Bu ücret kapsamında  kişi başı 701,23 TL’nin altında bir değer çıkmış ise mama ve bez yardımının sağlanması 150 TL üzerinden yapılır.

4)    Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 30 gün içerisinde kişilere bildirilir.

5)    Sosyal ödenekler ise PTT aracılığı ile başvuru sahibi ailelere ödenir.