KOSGEB İpek Böcekçiliği Desteği Nasıl Alınır? 2021 Şartları

Finans 03.10.2021 - 16:00 03.10.2021 - 16:00 Göksel Sarı

KOSGEB İpek Böcekçiliği Desteğinin alınması, öncelikle üretim yapacak kişinin bulunduğu il ve ilçeye ait Müdürlere başvurunun yapılması gerekir. Bu başvurunun tamamlanması için Kozabirlik Kooperatifleri adı altında yer alan yerlere dilekçe verilmesi ya da kişilerin bizzat yerlere giderek başvuru da bulunması istenir. Bunun dışında yer alan şartlar ise şu şekilde sıralanır:

1)    Üretici adaylarının talepleri doğrultusunda Tarım Bakanlığının değerlendirilmesinin tamamlanması ve bu sayede uygun tohum dağıtım listelerine kabul şartının sağlanması aşamasının oluşturulması,

2)    Üreticilere ait ipekböceği kozasının Kozabirlik Koooperatifleri  yada faaliyet kapsamında değerlendirilen kozalardan kişilerin işletme için gerekli miktarlara ait kg cinsinden miktarı belirtmeleri istenir.

KOSGEB İpek böcekçiliği desteği için kişilere verilen destekler Tarım Bakanlığı tarafından belirtilir. Bu belirtilen fiyatlar ise 1 kutu tohum başına 70 TL olarak, yaş koza kilosu için ise 50 TL olarak uygulanır.

KOSGEB İpek Böcekçiliği Şartları Nelerdir?

   KOSGEB İpek böcekciliği şartları şu şekilde sıralanır:

1)    Bu şartları sağlamak isteyen kişiler öncelikleri içerisinde bulunan sene de başvuru yapmalıdır. Aksi halde bir sonraki sene başvuruları geçersiz olur.

2)    Herhangi bir hibe desteğinden yararlanılmamış olunması gerekir.

3)    Devlet desteği başvurularına ait bildirilerin e-posta ya da faks yolu ile yapılmış olmaması şartı aranır.

4)    Kişilere tohum verme işlemi yapılırken, herhangi bir ücret alınmaz.

5)    Devlet kapsamında verilen tohumlar hibe desteği içerisinde değerlendirilir.

6)    Kişilerin almış oldukları destek, işletme içerinde kullanılan makinler dajil olmak üzere 3 yıla ait taahhütte bulundurulması şartını içerir.

KOSGEB İpek Böceği Yetiştiriciliği Hibe Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

KOSGEB ipek böceği yetiştiriciliği hibe başvurusu için istenen belgelerşu şekilde sıralanır:

1)    Bu belgeler İl Tarım Müdürlükleri tarafından kabul edilir.

2)    Hibe kredisi imkanından yararlanmak isteyen kişiler öncelikle İl Tarım Müdürlükleri’ne başvuru yapmaları istenir.

3)    İpek böcekciliği Kosgeb desteği için yürütülmesi istenen projeler kapsamında eğitimlerin sağlanmadı ve bu eğitimler sonrası belirtilen belgelerin alınması gerekir.

4)    Eğitim sonrasında istene maddi destek kapsamında değerlendirilen tüm koşullar İl tarım Müdürlükleri tarafından yapılır.

5)    Noter onaylı imza sirkülerinin bulundurulması istenir.

6)    Kişilerin nüfus cüzdanı aşamalar için gereklidir.

7)    Hibe başvuru formunun bulundurulması istenir.

8)    Kişilerin ipek böceği yetiştiriciliği yapabilmeleri için belirli bir arazilerinin olması ve bu arazinin noter onaylı tapular ile desteklenmesi gerekir.

9)    Başvuru yapan kişilerin istedikleri ve yürütecekleri projeler kapsamında hazırlanan taslağın sunulması istenir.

10) KOSGEB İpek böcekçiliği desteği talebinde bulunan kişilerin ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapabilecekleri yere ait ikametgah belgesi de talep edilir.

KOSGEB İpek Böceği Yetiştiriciliği Yapmak İçin Düzenlenen Eğitim Programı Nedir?

KOSGEB ipek böcekciliği yetiştiriciliği eğitim programı, 70 saat boyunca aktif bir şekilde katılımın sağlandığı projelerin taslağının oluşturulduğu bir uygulamadır. Bu programa başvururken kişilerden istenen belgeler şunlardır:

1)    Nüfus cüzdanı,

2)    2 adet vesikalık fotoğraf,

3)    İpek böcekciliği kursuna kayıt için başvuru formunun doldurulması istenir.

Kişiler bu eğitim sürecini tamamladıktan sonra projelerinin onayı için İl Tarım Müdürlüklerine başvuru da bulunmalıdır. Kursun bitiminden hemen sonra bu başvurunun onaylanması ile gerekli destekler kişilere devlet tarafından sağlanır.

KOSGEB İpek Böceği Yetiştiriciliği Yapmak İsteyenlerin Başvuracağı Yerler Neresidir?

KOSGEB ipek böcekciliği için başvuru yapılan yerlerbaşta İl Tarım Müdürlüklerinin Yürütme Birimleri olarak belirlenir. Buraya yapılan başvurular ile birlikte kişilerin değerlendirilme aşaması gerçekleştir. Başvuruların mesai saatleri içerisinde yapılması ve bizzat müraacat edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Başvurular, kargo, e-posta ya da faks yöntemi ile gönderilmesi ile kabul edilemez.

KOSGEB İpek böcekçiliği desteği için hibe tutarı İl Tarım Müdürlüklerinde belirlenir. KOSGEB bu konu ile alakalı eğitim kurslarını kişilere verir ve gerekli proje taslaklarının sunulması ile onay süreci başlatılır.