Bundan birkaç gün önce yayınlanan ilana göre toplamda 13 Bilişim Personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Gelen bu duyuru ile birlikte oldukça dolgun bir maaş ile yapılacak olan alımlarda gerekli olan alım şartlar ve kadrolar verildi. İşte ilan için gerekli olan tüm detaylar...

İŞKUR TOPLAMDA 13 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK! 

Oldukça iyi bir maaş ile toplada 13 bilişim personelinin alınacağı bu iş ilanına göre, alım yapılacak olan kadrolar ve bu kadrolar için alınacak olan kişilerin kadroları şu şekilde verildi; 

ALIM YAPILACAK OLAN KADROLAR 

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı = 1 Kişi (A grubu)

Kıdemli Yazılım Uzmanı = 3 Kişi (A grubu) 

Bilgi Güvenlik Uzmanı = 1 Kişi (B grubu)

Ağ ve Güvenlik Uzmanı = 1 Kişi (B grubu)

Sistem Uzmanı = 1 Kişi (B grubu)

Veri Tabanı Uzmanı = 1 Kişi (B grubu)

Yazılım Geliştirme Uzmanı = 5 Kişi (B grubu) 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

Alım yapılacak olan toplamda 13 personelin sağlaması gereken genel özellikler verildi. Bu özelliklerin yanı sıra her ne kadar her kadro için ayrı şekilde verilen özel başvuru şartları da bulunsa da tüm kadrolar için gerekli olan genel başvuru şartları şu şekildeydi; 

20 Ekim perşembe A 101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Televizyondan telefona, yazıcıdan buzdolabına hepsi çok ucuz! 20 Ekim perşembe A 101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Televizyondan telefona, yazıcıdan buzdolabına hepsi çok ucuz!

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. (Başarılı olup göreve başlayacak adaylardan sağlık raporu istenilecektir

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

Başvuru yapmak isteyen kişiler için ilanın yarından itibaren sona erdiği duyurularak, yarın sona eren kamu alım ilanlarının Kariyer Kapısı üzerinden yapılabileceği açıklandı. Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak olan alımlarda genel olan tüm başvuru şartları verildi.