Aylık 30 Bin TL Maaşla TBMM Bilişim Personeli Başvurusu için son 1 hafta!
Bizimle iletişime geç
Haber Kredi

Haber Kredi

Aylık 30 Bin TL Maaşla TBMM Bilişim Personeli Başvurusu için son 1 hafta!

FİNANS

27 Kasım 2020 Cuma 12:41:35

Aylık 30 Bin TL Maaşla TBMM Bilişim Personeli Başvurusu için son 1 hafta!

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 3 Aralık Perşembe günü olarak belirtilirken, başvuru formu ve sınav ilanı detayları da paylaşıldı.

TBMM internet sitesinden yayımlanan personel alımı duyurusuna göre Yazılım Proje Yöneticisi, Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı olmak üzere toplamda 15 yazılımcı istihdam edilecek.

Yapılan açıklamada: “Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Başvurular, 19.11.2020-03.12.2020 tarihleri arasında bilisimsinav@tbmm.gov.tr mail adresine aday başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte e-posta gönderilmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İnternet sitesi üzerinden yayımlanan genel başvuru şartları şu şekildedir:

“a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi  olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup  yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.”

Başvuru yapılacak bölümlere ilişkin adaylardan özel şartlarda istenmektedir. Bu şartları TBMM resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

a) Aday Başvuru Formu,
b) Lisans diploması örneği veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),
c) KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (İlgili Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
d) İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

g) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
h) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,
i) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb.
belgeler),

Başvuru Nasıl Yapılır?

TBMM Bilişim Personeli başvurusu yapacak adayların yukarıdaki belgeleri topladıktan sonra 3 Aralık Perşembe tarihine kadar bilisimsinav@tbmm.gov.tr adresine mail göndermeleri gerekmektedir. Aday başvuru formu TBMM resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılmıştır.

30 TL Maaş Verilecek

Sözleşmeli personellerin pozisyonlara göre alacağı maaşta belirtilmiştir. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan 7.536,85 TL üzerinden hesaplanmak üzere;

Yazılım Proje Yöneticisi 4 katına kadar 1

Yazılım Mimarı 4 katına kadar 1

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 katına kadar 6
Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 katına kadar 5
Veri Tabanı Uzmanı 3 katına kadar 1
Kıdemli Sistem Uzmanı 4 katına kadar 1

Toplamda 15 personel istihdam edilecektir.

HEMEN YENİ ORANLARLA KREDİ HESAPLA!

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı