Vergi borcu olanlar için duyuru geldi! Borçların silinmesinde kapsam genişledi Vergi borcu olanlar için duyuru geldi! Borçların silinmesinde kapsam genişledi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için çalışmalar büyük bir hızla devam ederken konu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. EYT müjdesi verilmesi ile beraber gündeme gelen ilk işe giriş tarihi staj ve çıraklık sigortası olan kişiler için meclis sonunda ilk resmi adımı attı. 

İlk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan "Çıraklık ve staj mağdurları için özel bir çalışmamız var" açıklaması heyecan yaratmış sonrasında ise bakanın canlı yayında "onlarınki farklı bir durum EYT kapsamı içerisinde yer almıyorlar" sözü hayal kırıklığı yaratmıştı. Süreçte meclise verilen yeni kanun teklif heyecan yarattı. 

ÇIRAKLIK-SİGORTASI SON DAKİKA: STAJ BORÇLANMASI MECLİSTE! 

Yapılan açıklama ile yaklaşık 1,5 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen çıraklık ve staj mağdurları ile son derece önemli bir adımın atıldığı ilan edildi. İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir imzası ile meclise sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile staj döneminin sigorta başlangıcı sayılması için ilk resmi adım atılmış oldu. 

staj borçlanması

staj borçlanamsı 2

staj borçlanması 3

SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki (h) fıkrası eklenmiştir.

"(h) Maddenin (b) ve (e) fıkraları kapsamındaki sigortalılar Kuruma başvurmak şartıyla, uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılırlar."

MADDE 2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "bursiyer" ibaresinden sonra gelmek üzere "kursiyer" ibaresi ile birlikte aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalılık başlangıç tarihi kısa vadeli sigortalılık tarihinin başlangıcı olarak tanımlanır. Sigortalı, 18 yaşından küçük ise uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalılık başlangıç tarihi olarak 18 yaşını doldurduğu gün olarak esas alınır."

MADDE 3- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

kanun teklifi 4STAJ BORÇLANMASI SON DAKİKA: 1999 ÖNCESİ STAJ SİGORTASI İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ OLACAK MI, EYT KAPSAMINA ALINACAK MI?

Söz konusu kanun teklifi ilk olarak TBMM komisyonu huzurunda oylanacak. Komisyonda onaylanması durumunda ise meclis gündemine alınarak bir kere daha oylamaya sunulacak ve kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalaması durumunda yürürlüğe girecek.