Çalışmakta olan annelerin doğum borçlanması ile erken emeklilik hakları bulunuyor. Bu kapsamda haklarını bilen kişiler bunu kullanarak emekliliklerini 5 yıldan fazla öne çekebilmekte. Emekli olrak çalışma hayatının yoruculuğundan ve stresinden kurtulmak isteyen anneler bu imkanı kullanarak dinlenme hayatına ve emekli maaşlarına konuşabiliyor.

6 Yıla Yakın Erken Emeklilik

Ülkemizde emekli olmak için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Ancak emeklilikler bazı durumlarda öne çekilebilir. Anneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğu için ayrı ayrı doğum borçlanması yapabiliyor. Bu borçlanmalar sayesinde ise emeklilik süresi 6 yıla yakın oranda öne çekiliyor.

Mevzuata Göre Emeklilik

Kanun mevzuatına göre staj yada çıraklıkta geçen süreler emeklilik süreleri hesaplanırken kabul edilmiyor. Bu süreler sigorta başlangıcı olarak da kabul edilmiyor. Ancak anneler staj sonrasında dünyaya gelen çocukarı için borçlanma imkanına sahip oluyor. Bu durumdaki diğer avantaj ise sigorta başlangıç tarihlerinin geriye çekilmesi. Eğer staj veya çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa, bunlar doğum borçlanması yapıldığında sigorta başlangıç tarihini geriye çekiyor.

Her Çoçuk 2 yıl Öne Çekiyor

Belirli şartlara bağlanmış olan emekli olma süreci prim günü ödeme ve yaşı doldurma da bu şartlar arasında. Prim günü hesaplanırken bazı durumlarda bu prim günü kısalabiliyor.Bu durumun başında ise çocuk sahibi olmak geliyor. 3 çocuk sahibi olan bir kişi toplamda 6 yıl yani 2160 gün doğum borçlanması ile erken emekli olabiliyor. Bu durum çalışan ve artık emekli olmak isteyen anneler için bir emeklilik avantajına dönüşmüş durumda. Anneler bu şekilde erken emekli olabiliyor.

Eğer çalışan annenin yaş durumu ve çalışma yıl sayısı tamamsa doğum borçlanması yöntemi ile primlerini borçlanarak erken emekli olabiliyor. Erkek çalışanlarda uygulanan askerlik borçlanması gibi, işe giriş tarihini geri çekmeyen bu borçlanma ile prim kazanılıyor. Böylece çalışan anneler her çocuk için 2 yıl erken emekli olabiliyor.